za-tuzne-prilike-010 Dostava cvetni za-tuzne-prilike

Za tužne prilike 010

Suza se sastoji od ljiljana,ruža,htizantema,gerbera i lizijantusa sa pratećim zelenilom.